Over bewindvoering.

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden zijn financiële zaken tijdelijk of permanent zelf niet (meer) kan regelen, bestaat de mogelijkheid om bewindvoering bij de kantonrechter aan te vragen. Dit kun je zelf doen, maar ook je partner, familie (tot in de 4e graad) of de instelling waar je verblijft of die je begeleidt kunnen dit aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden dan stelt de rechter de goederen (geld en spullen) onder bewind en wordt er een bewindvoerder aangewezen.

De rechter beslist wat er precies onder het bewind valt, dit kunnen zijn; spullen, een huis, inkomen, schulden en/of vermogen. De bewindvoerder beslist vanaf dat moment over de goederen en de bewindvoerder zorgt dat alle vaste lasten worden betaald en dat er zo goed als mogelijk wordt gezorgd voor de financiën.

Herken je jezelf, een familielid, vriend of cliënt in één of meer van onderstaande situaties:

 • de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter,
 • deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek,
 • er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe,
 • de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld,
 • de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer,

dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Je financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld. Heb je een geestelijke of lichamelijke beperking en ben je niet in staat de financiën zelf te regelen, dan kun je dit uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. Ook mensen met schulden of een verslaving kunnen er voor kiezen bewind aan te vragen om de problemen op te gaan lossen of te stabiliseren.

Bewindvoering kan je zelf aanvragen bij de rechtbank, maar als het nodig is kan ook je partner, een familielid tot in de vierde graad of de instelling waar je verblijft of die je begeleidt het bewind aanvragen bij de rechtbank.

Afhankelijk van de situatie spreekt de rechter het bewind voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaar uit. Indien je niet langer onder bewind wilt staan kan je hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Als het doel is weer zelfstandig je financiën te beheren, werken wij hier samen naar toe. Als we kunnen aantonen dat je weer zelf je financiële zaken kunt regelen, kan de rechter besluiten het bewind op te heffen. Daarnaast maakt de bewindvoerder elke 5 jaar een verslag over de voortgang van het bewind voor de rechter. De rechter beoordeelt dan of het bewind nog noodzakelijk is.

Zijn er betalingsachterstanden die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost dan zijn het problematische schulden. Holten Advies begeleidt cliënten naar een schuldhulpverleningsinstantie of naar een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP). Is aflossing wel mogelijk binnen een redelijke termijn dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing uit het maandelijkse budget. Door onder bewind te worden gesteld worden de schulden dus niet (direct) opgelost. De bewindvoerder helpt wel met het bekijken van de mogelijkheden voor een oplossing.

Als het bewind is uitgesproken door de kantonrechter, wordt er een beheer- en een leefgeldrekening geopend op jouw naam. Op de beheerrekening komen alle inkomsten en toeslagen binnen. Vanaf deze rekening worden alle vaste lasten betaald en wordt beheerd door je bewindvoerder. Op je klantenportaal kun je de beheerrekening inzien.

Jij hebt de beschikking over de leefgeldrekening, waarop je wekelijks leefgeld ontvangt. Deze rekening kun je elk moment inzien via Internet Bankieren en/of Mobiel bankieren.

Instanties zullen worden aangeschreven om voortaan de post naar HA te sturen. En ontvang je toch nog een rekening? Dan stuur je die naar ons. Wij zullen voor de betaling zorgen of een betalingsregeling treffen.

HA zal ook, als je budget dit toelaat, betalingsregelingen treffen met de schuldeisers.

Van jou wordt verwacht dat je volledige openheid van zaken geeft over alle inkomsten, alle uitgaven, bankrekeningen en schulden. Voor het kopen en verkopen van andere spullen dan de dagelijkse boodschappen moet je toestemming van de bewindvoerder hebben.

Vanaf het moment dat je door de rechter onder bewind bent gesteld werken we samen met als doel een financieel stabiele toekomst zonder schulden.

Als je de kosten voor het bewind zelf kan dragen wordt er een vast bedrag, vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maandelijks aan de bewindvoerder uitbetaald. Bij de start van het bewind zijn er vastgestelde opstartkosten. Ook zijn er griffiekosten. Kan je dit niet betalen dan is er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de deze kosten. Wij zullen dit, indien van toepassing, na de aanstelling van het bewind voor je aanvragen bij de gemeente.

Onze werkwijze.

Bewindvoering bij HA.

Welke taken heeft een bewindvoerder?

 • Een professionele bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangewezen om de financiën te “beschermen” van de klant.
 • De bewindvoerder opent een beheer-, leefgeld- en spaarrekening voor de klant. Alle post zal ook direct naar de bewindvoerder gestuurd worden.
 • De bewindvoerder brengt de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen in kaart (boedelbeschrijving), stelt het budgetplan op en de hoogte van het leefgeld wordt bepaald.

 • Op tijd betalen van de rekeningen en vaste lasten.

 • Treffen van betalingsregelingen bij niet-problematische schulden.
 • Begeleiden naar schuldhulpverlening bij een problematische schuldensituatie.

 • Uitkeringen en voorzieningen aanvragen zoals (bijzondere) bijstand.

 • Toeslagen aanvragen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen.

 • Verstrekken van een maandelijks financieel overzicht.

 • Verzorgen van belastingaangifte over box 1 van het afgelopen jaar.

 • Afsluiten van verzekeringen (een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht).

 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de financiële situatie van de klant (middels de rekening & verantwoording).

Tarieven bewindvoering.

Bij de benoeming van de bewindvoerder stelt de kantonrechter de beloning vast op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, vastgesteld door de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De tarieven die in 2021 gelden, staan hieronder toegelicht en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Tarieven 2021 (incl. BTW)
Alleenstaanden
Bewindvoering intake Eenmalig € 676,39
Bewindvoering standaard tarief Maandelijks € 119,69
Bewindvoering problematische schulden Maandelijks € 154,88
Gehuwden/samenwonenden
Bewindvoering intake Eenmalig € 810,70
Bewindvoering beiden standaard Maandelijks
€ 143,70
Bewindvoering standaard/
problematische schulden
Maandelijks
€ 164,66
Bewindvoering beiden problematische schulden Maandelijks
€ 185,74

HA bekijkt de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de bewindvoerderskosten. Dit wordt alleen toegewezen door de gemeente als je vermogen en/of inkomen niet voldoende is om de bewindvoering zelf te betalen.

Hulp nodig bij je financiën?

Vul dan het contactformulier in. Bellen, whatsappen of mailen kunnen uiteraard ook. Binnen 24 uur nemen wij contact met je op om een intake in te plannen.