Voor werkgevers.

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de werkgevers te maken hebben met personeel met schulden. Voor een fulltime werknemer met een modaal salaris kost dat een werkgever zo’n 13.000 euro per jaar. Het verwerken van beslagleggingen kost tijd en dus geld. Voor de werknemer geldt dat de problemen leiden tot verminderde concentratie en prestaties op het werk en verhoogd ziekteverzuim.

Een werkgever heeft een bedrijfseconomisch belang bij financieel gezonde werknemers. Maar ook vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het wenselijk hulp te bieden aan werknemers met financiële problemen. Hierin kan Holten Advies een rol spelen. Holten advies is gespecialiseerd in schuldenbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening. We zetten onze deskundigheid in om samen met de werknemer te werken aan het oplossen van bestaande financiële problemen en het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

Productiviteit

-20%

Ziekteverzuim

+7 dagen

Loonbeslag

+3 uur

€ 13.000

per jaar

Mijn werknemer heeft geldproblemen. Heeft dit gevolgen voor mijn onderneming?

Voor een fulltime werknemer met een modaal salaris kost je dat als werkgever zo’n 13.000 euro per jaar. Het verwerken van beslagleggingen kost tijd en dus geld. Voor de werknemer geldt dat de problemen leiden tot verminderde concentratie en prestaties op het werk en verhoogd ziekteverzuim.

Hoe herken ik de signalen die duiden op schulden bij een werknemer?

Werknemers praten niet zo snel over hun financiële problemen. Toch zijn er signalen die erop wijzen dat hij geldzorgen heeft. Denk hierbij aan het vragen van een voorschot of lening, opgelegd loonbeslag of de vraag om extra uren te kunnen werken. Life-events van je werknemer, zoals een scheiding of verhuizing, kunnen een aanleiding zijn om te vragen of hij het financieel redt.

Moet of moet ik mijn werknemer met schulden hulp bieden?

Werkgevers hebben een bedrijfseconomisch belang bij gezonde werknemers. Een zieke werknemer is niet productief.

Werkgevers hebben bovendien een zorgplicht richting werknemers. Als de werkgever ziet dat het niet goed gaat met de werknemer, mag en moet de werkgever daarover met de werknemer praten en, als dat nodig is, begeleiding aanbieden.

Echter de scheidslijn tussen de zorgplicht van een goed werkgever en de privacy van de werknemer is dun. Als de problemen van de werknemer niet bij de werkgever bekend zijn, levert een gesprek mogelijk weinig op. Vaak vanwege schaamte bij de werknemer. Wellicht ook ervaart de werknemer de belangstelling van de werkgever als het begin van het einde van zijn arbeidsovereenkomst waardoor zijn privéproblemen verder toenemen, etc.

Hoe goed ook bedoeld: een werkgever is niet altijd de juiste persoon om de werknemer te helpen.

Wat kan Holten Advies voor jou betekenen?

We zetten onze deskundigheid in om samen met je werknemer te werken aan het oplossen van bestaande financiële problemen en het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

Holten Advies zal onderzoek doen naar de onderliggende oorzaak van de financiële problemen en wordt een analyse gemaakt van de omvang. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld over de te nemen maatregelen. Elk in te zetten vervolgtraject kan door ons worden begeleid en/of uitgevoerd. Ook de nazorg wordt door Holten Advies verzorgd.

Meer informatie?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Meer informatie?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.