Over schuldhulpverlening.

HA biedt schuldhulpverlening aan particulieren en (ex-)ondernemers. HA voert het minnelijk traject uit. Bij ondernemers wordt daarbij altijd rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming. Indien nodig wordt een moratorium gevraagd. Als het minnelijk traject slaagt zorgt HA voor de jaarlijkse her-controles. Slaagt het minnelijk traject niet dan zal HA een WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) aanvragen.

Wat heeft Holten Advies te bieden?

Als er financiële problemen zijn door schulden, doet Holten Advies onderzoek naar de onderliggende oorzaak, maakt een analyse van de omvang van de problematiek en geeft advies over de te nemen maatregelen. Op basis hiervan zal eventueel een vervolgtraject worden ingezet, waarbij schuldhulpverlening het belangrijkste traject is.

Hoe ziet een schuldhulpverleningstraject eruit voor ondernemers?

Misschien is je onderneming nog winstgevend, of in potentie winstgevend, maar bedreigen je schulden de continuïteit van je onderneming. Het doel is een minnelijke regeling tot stand te brengen tussen de schuldenaar en zijn crediteuren waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van je onderneming.

We sluiten een schuldregelingsovereenkomst met je, waarna we onderzoek doen naar het totale schuldenpakket en in het bijzonder:

  • welke schulden daarvan opgenomen dienen te worden in de schuldregeling met afkoop (categorie 1) en;
  • welke schulden integraal betaald dienen te worden, nl. als het voortbestaan van de onderneming in het geding is (categorie 2) en;
  • welke overige schulden er zijn met specifieke eisen ten aanzien van de aflossing, gezien bijvoorbeeld bedongen zekerheden (categorie 3) en;
  • welke schulden buiten de schuldregeling blijven (categorie 4), zoals bijvoorbeeld leasecontracten;
  • de mogelijke vordering die ontstaat op grond van artikel 29 lid 2 van de Wet op de Omzetbelasting (OB).

We dienen een verzoek opgave saldo openstaande vorderingen in bij de schuldeiser(s) rekening houdend met de vermoedelijke wijze van behandeling in een schuldregeling en met aandacht voor gevolgen van de opvraag.

We stellen een overzicht op van saldi openstaande geheel of gedeeltelijk of niet te saneren vorderingen. Deze laten we door jou accorderen.

We stellen een betalingsvoorstel op voor elke schuldeiser met inbegrip van de crediteuren die 100 % betaald gaan worden en vermelding van crediteuren die niet zijn opgenomen in de schuldregeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een eventueel te verwachten aanslag na afloop van de schuldregeling op grond van artikel 29 lid 2 OB.

We sluiten een overeenkomst over het voorstel met alle schuldeisers uit categorie 1 en indien noodzakelijk categorie 3.

Indien van toepassing, stellen we een dwangakkoord op.

We voeren het voorstel uit.

Ik ben geen ondernemer (meer). Kan ik toch gebruik maken van schuldhulpverlening?

Ook in deze situatie kan Holten Advies je bijstaan. Wij doen onderzoek naar de onderliggende oorzaak van de financiële problemen. Wij maken een analyse van de omvang van de problematiek en geven advies over de te nemen maatregelen. Op basis hiervan zal eventueel een vervolgtraject worden ingezet, waarvan schuldhulpverlening een onderdeel kan zijn.
In zulks geval zullen wij een minnelijke regeling treffen met alle schuldeisers en deze uitvoeren. Slaagt het minnelijk traject niet dan zullen wij een WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) aanvragen, eventueel vergezeld van een verzoek dwangakkoord.

Wat kan ik doen als er een crisissituatie dreigt, zoals gedwongen woningontruiming of beëindiging van de levering van gas, elektra of water?

Indien een crisissituatie dreigt, zoals gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering, kunnen wij een moratorium vragen bij de rechtbank. Dit moratorium beschermt u een tijd tegen bijvoorbeeld huisuitzetting en andere afsluiting van gas, elektra en water en geeft je de tijd een minnelijke regeling op te starten.

Hulp nodig bij je financiën?

Vul dan het contactformulier in. Bellen, whatsappen of mailen kunnen uiteraard ook. Binnen 24 uur nemen wij contact met je op om een intake in te plannen.