Klachtenreglement

Holten Advies is door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtspraak erkend als bewindvoeringskantoor. Jaarlijks wordt Holten advies door deze organisatie gecontroleerd of nog aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Jaarlijks vindt een audit plaats door een extern accountant.

Indien je niet tevreden bent over onze dienstverlening verwijzen wij je naar de klachtenprocedure. Je kunt ons klachtenreglement downloaden door hier te klikken.

Op verzoek kunnen wij het klachtenreglement ook naar je toesturen.