Wanneer een meerderjarige door omstandigheden zijn financiële zaken tijdelijk of permanent zelf niet (meer) kan regelen, bestaat de mogelijkheid om bewindvoering bij de kantonrechter aan te vragen. Dit kun je zelf doen, maar ook je partner, familie (tot in de 4e graad) of de instelling waar je verblijft of die je begeleidt kunnen dit aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden dan stelt de rechter de goederen (geld en spullen) onder bewind en wordt er een bewindvoerder aangewezen.

De rechter beslist wat er precies onder het bewind valt, dit kunnen zijn; spullen, een huis, inkomen, schulden en/of vermogen. De bewindvoerder beslist vanaf dat moment over de goederen en de bewindvoerder zorgt dat alle vaste lasten worden betaald en dat er zo goed als mogelijk wordt gezorgd voor de financiën.