Afhankelijk van de situatie spreekt de rechter het bewind voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaar uit. Indien je niet langer onder bewind wilt staan kan je hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Als het doel is weer zelfstandig je financiën te beheren, werken wij hier samen naar toe. Als we kunnen aantonen dat je weer zelf je financiële zaken kunt regelen, kan de rechter besluiten het bewind op te heffen. Daarnaast maakt de bewindvoerder elke 5 jaar een verslag over de voortgang van het bewind voor de rechter. De rechter beoordeelt dan of het bewind nog noodzakelijk is.