Zijn er betalingsachterstanden die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost dan zijn het problematische schulden. Holten Advies begeleidt cliënten naar een schuldhulpverleningsinstantie of naar een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP). Is aflossing wel mogelijk binnen een redelijke termijn dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing uit het maandelijkse budget. Door onder bewind te worden gesteld worden de schulden dus niet (direct) opgelost. De bewindvoerder helpt wel met het bekijken van de mogelijkheden voor een oplossing.