Als het bewind is uitgesproken door de kantonrechter, wordt er een beheer- en een leefgeldrekening geopend op jouw naam. Op de beheerrekening komen alle inkomsten en toeslagen binnen. Vanaf deze rekening worden alle vaste lasten betaald en wordt beheerd door je bewindvoerder. Op je klantenportaal kun je de beheerrekening inzien.

Jij hebt de beschikking over de leefgeldrekening, waarop je wekelijks leefgeld ontvangt. Deze rekening kun je elk moment inzien via Internet Bankieren en/of Mobiel bankieren.

Instanties zullen worden aangeschreven om voortaan de post naar Holten Advies te sturen. En ontvang je toch nog een rekening? Dan stuur je die naar ons. Wij zullen voor de betaling zorgen of een betalingsregeling treffen.

Holten Advies zal ook, als je budget dit toelaat, betalingsregelingen treffen met de schuldeisers.

Van jou wordt verwacht dat je volledige openheid van zaken geeft over alle inkomsten, alle uitgaven, bankrekeningen en schulden. Voor het kopen en verkopen van andere spullen dan de dagelijkse boodschappen moet je toestemming van de bewindvoerder hebben.

Vanaf het moment dat je door de rechter onder bewind bent gesteld werken we samen met als doel een financieel stabiele toekomst zonder schulden.