Als je de kosten voor het bewind zelf kan dragen wordt er een vast bedrag, vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maandelijks aan de bewindvoerder uitbetaald. Bij de start van het bewind zijn er vastgestelde opstartkosten. Ook zijn er griffiekosten. Kan je dit niet betalen dan is er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de deze kosten. Wij zullen dit, indien van toepassing, na de aanstelling van het bewind voor je aanvragen bij de gemeente.